dilican

dilican
is. <fr.> Keçmişdə dördtəkərli poçt, ya minik arabası.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • List of ethnic, regional, and folk dances sorted by origin — This is a list of ethnic, folk, traditional, regional, or otherwise traditionally assiciated with a particular ethnicity, dances , grouped by ethnicity, country or region. These dances should also be listed on the general, noncategorized index… …   Wikipedia

  • Turkish exonyms — Below is a list of Turkish language exonyms for places outside of Turkey. Albania*Berat Arnavut Belgradı, Belgrad, Berat, Beraat, Beret *Durrës Dıraç, Draç, Duraç *Elbasan Elbasan, İlbasan *Fier Fier *Gjirokastër Ergiri, Eğrikasr, Ergiri kasrı… …   Wikipedia

  • Azerbaijani dances — Part of a series on Azerbaijani people Culture Architecture  …   Wikipedia

  • ayrım — 1. is. Azərbaycanın Gədəbəy, Daşkəsən, Tovuz, Qazax və b. rayonlarının dağlıq yerlərində yaşayan, ümumiyyətlə, tarixi Azərbaycanın Göycə, Çəmbərək, Dilican və İcevan kimi ərazilərində yaşamış azərbaycanlıların adı və onlara mənsub adam. Ayrım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iyul — <lat.> Təqvim ilinin yeddinci ayı. İyul ayının axırında Dilicanın ətrafındakı yaylaqlarda sakin olan el oba bir vaxtda dolur Dilican dərəsinə. F. K.. Göydən yerə od yağdıran iyul günəşi çoxdan günorta yerinə qalxmış, hətta bir az da qərbə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”